Florida Kraze Krush- GIRLS

Florida Kraze Krush- BUSA
Birmingham, AL
September 22-24, 2017

Florida Kraze Krush NPL Girls

Florida Kraze Krush NPL Girls - Westin Regional Soccer Park
Sunrise, FL
September 29 - October 1, 2017

Florida Kraze Krush

Florida Kraze Krush NPL- Boca Raton
Boca Raton, FL
September 29 - October 1, 2017

Florida Kraze Krush

Florida Kraze Krush ECNL Girls- GSA / AFU
Atlanta, GA
October 13 -15, 2017

Florida Kraze Krush

Florida Kraze Krush ECNL Boys- TopHat NASA
Atlanta, GA
October 14, 2017

Florida Kraze Krush

Florida Kraze Krush NPL u13-u15 - 30th Street Soccer Fields
Fort Myers, FL
October 27, 2017

Florida Kraze Krush

Florida Kraze Krush NPL u13-u15 - 30th Street Soccer Fields
Tampa, FL
October 28, 2017

Florida Kraze Krush

Florida Kraze Krush ECNL Girls-Concorde Fire / AFU
Atlanta, GA
September 29 - October 1, 2017